NHA CHU VÀ IMPLANT

Nha chu có vai trò quan trọng trong việc cấy ghép Implant, để nắm rõ được các phương pháp phục hình Implant học viên cần phải hiểu rõ cơ sở và bản chất của Nhu chu. ...

Nha chu có vai trò quan trọng trong việc cấy ghép Implant, để nắm rõ được các phương pháp phục hình Implant học viên cần phải hiểu rõ cơ sở và bản chất của Nhu chu. 

Chương trình đào tạo Nha Chu và Implant của Trung Tâm đào tạo VTS sẽ giúp học viên có thể tìm hiểu về điều trị thiếu hổng xương theo chiều ngang và thiếu xương theo chiều dọc để đặt Implant cũng như nắm rõ được phương pháp nâng xoang ghép xương đặt Implant…

Đối Tượng:

 • Hiểu sâu sắc về Nha chu cũng như các phương pháp điều trị và phẫu thuật nha chu.
 • Hiểu rõ mối liên hệ giữa nha chu và Implant
 • Nắm vững được các phương pháp phẫu thuật nha chu để đặt Implant

Chi Tiết Các Chương Trình Nha Chu và Implant của Trung Tâm đào tạo VTS như sau:

PHẦN LÝ THUYẾT

 1. Vai trò của nha chu trong implant nha khoa
 2. Phân loại xương sống hàm
 3. Tích hợp xương trong implant nha khoa
 4. Sinh bệnh học và bệnh lý quanh implant
 5. Phẫu thuật GBR trong implant nha khoa
 6. Điều trị thiếu hổng xương theo chiều ngang để đặt implant
 7. Điều trị thiếu xương theo chiều dọc đặt implant
 8. Ghép xương nâng xoang đặt implant
 9. Tăng thể tích mô tái tạo gai nướu 
 10. Ứng dụng Piézotome trong phẫu thuật

PHẦN THỰC HÀNH

 1. Cắt xương bằng Piézotome
 2. Đặt 1 Implant
 3. Phẫu thuật ghép xương bột và xương khối với màng alloderm.
 4. Nong xương để đặt Implant bằng Piézotome

  Sản phẩm vừa xem