NỘI NHA NÂNG CAO

10.000.000₫
Việc điều trị lại nội nha các trường hợp điều trị sai hỏng trước đó đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ tay nghề chuyên môn cao. Chương trình đào tạo nội nha nâng cao của...

Việc điều trị lại nội nha các trường hợp điều trị sai hỏng trước đó đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ tay nghề chuyên môn cao. Chương trình đào tạo nội nha  nâng cao của Trung Tâm đào tạo VTS sẽ tập trung nhiều thời lượng vào phần kiến thức về điều trị lại nội nha.

Sau khi kết thúc khoá học, bác sĩ có thể tự tin hơn trong việc chẩn đoán và điều trị các trường hợp sai hỏng trước đó bao gồm các công việc như lấy đi các vật liệu trán bít, các dụng cụ gãy sót. Bên cạnh đó, chương trình học cũng sẽ tập trung vào các trường hợp điều trị khó như ống tuỷ cong, ống tuỷ hẹp; 

Phần thực hành sẽ tập trung vào chỉ định, kỹ thuật và theo dõi sau phẫu thuật nội nha; phẫu thuật nội nha và hàn ngược bằng MTA trên đầu lợn; Điều trị ống tuỷ cong trên 30 độ bằng hệ thống file Bassi.

Đối Tượng:

- Bác sỹ đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành răng hàm mặt
- Có thời gian thực tập hoặc làm việc thực tế tại các cơ sở y tế.
- Có mong muốn học tập chuyên sâu
- Đã có kiến thức về nội nha

Chi Tiết Các Chương Trình Thực Hành Nội Nha Nâng Cao Tại VTS như sau:

Khoá 1: Lý Thuyết (6 Buổi) - Học Phí: 10,000,000 triệu đồng

  • Tái tạo trong nội nha: ortho MTA và Retro MTA
  • Chìa khoá thành công trong điều trị nội nha và điều trị nội nha lại
  • Các Tip trong điều trị
  • Các ca lâm sàng: Loại bỏ chốt sợi và chốt kim loại

Thực hành:

Xử trí các file gãy, thủng vách , loại bỏ chốt sợi dưới kính loup, Monoblock MTA

Khoá 2: Phẫu Thuật Nội Nha - Học Phí: 10,000,000 triệu đồng

Phẫu thuật nội nha: chỉ định, kỹ thuật và theo dõi sau phẫu thuật nội nha

Kỹ thuật hàn ngược

Thực hành:

Phẫu thuật nội nha và hàn ngược bằng MTA trên đầu lợn

Khoá 3: Điều Trị Các Ống Tuỷ Khó (2 Buổi) - Học Phí: 5,000,000 triệu đồng

  • Đánh giá nhỏ, cong, tắc và kế hoạch điều trị
  • Kỹ thuật điều trị và các hệ thống file điều trị cho ống tuỷ này way one gold , one curve và Bassi…

Thực hành:

Điều trị ống tuỷ cong trên 30 độ bằng hệ thống file Bassi.

 

 

    Sản phẩm vừa xem