TOÀN HÀM HIỆN ĐẠI – Thẩm mỹ và chức năng

Khi Implant ra đời, nhiều người nghĩ rằng thời kỳ của toàn hàm đã hết. Tuy nhiên, nếu muốn hiểu hết và thực hành được Implant học viên đều phải nắm vững các...

Khi Implant ra đời, nhiều người nghĩ rằng thời kỳ của toàn hàm đã hết. Tuy nhiên, nếu muốn hiểu hết và thực hành được Implant học viên đều phải nắm vững các kiến thức về toàn hàm. Chương trình đào tạo Toàn hàm hiện đại của Trung tâm Đào Tạo VTS sẽ giúp học viên trang bị các kiến thức tổng quan nhất về toàn hàm hiện đại.

Đối Tượng:

  • Bác sĩ
  • Kỹ thuật viên Labo

Chương Trình đào tạo Toàn hàm hiện đại của Trung tâm Đào Tạo VTS như sau:

LÝ THUYẾT
1. Các điểm mốc giải phẫu - Sự ổn định của Hàm giả
2. Đánh giá và điều trị tiền phục hình - Lấy dấu sơ khởi - mẫu hàm chuẩn đoán
3. Những triết lý về sự lấy dấu-Khay lấy dấu cá nhân
4. Lấy dấu sau cùng
5. Mẫu hàm làm việc-Nền tạm và gối sáp
6. Ghi tương quan liên hàm
7. Những nguyên tắc về khớp cắn cho toàn hàm
8. Chọn răng
9. Sắp răng
10. Thử và thực hiện hàm giả
11. Hoàn tất và giao hàm
THỰC HÀNH
1. Các điểm mốc giải phẫu
2. Alma Gauge
3. Gothic tracing arch
4. Nền tạm-gối sáp-Static Laser point
5. Sắp răng

===

👩‍⚕️TRUNG TÂM ĐÀO TẠO Y KHOA VTS
🏥 Văn phòng tiếp nhận hồ sơ: P105, khu nhà D,

Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
📞Hotline: Cô Hiên 0912 35 86 83
🌐 
www.ykhoavts.com.vn/

    Sản phẩm vừa xem